OS Real Estate Broker - шаблон joomla Окна

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 
 

 

ВАРНАФЛАТС.ЕУ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-17555-C01 по проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"

ВАРНАФЛАТС.ЕУ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2488-C01 по проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19". Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" и е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност: 3700,00 лв., от които 3145,00 лв. европейско и 555,00 лв. национално съфинансиране.Проектът стартира на 14.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.

Още имоти